På frågan om du ska samla på vykort eller frimärken, kommer det naturligtvis inte att finnas något givet svar. Här handlar det alltid om samlarens intresse och vad det är Collect postcards or stampssom är intressant att samla på. Dock är det så att om du samlar på vykort eller på frimärken, kommer dessa två olika saker att samla på ha ett definitivt samband. Det blir då naturligtvis så att de för det mesta finns tillsammans. De som samlar på vykort är för det mesta de som samlar på de vykort som någon gång har skickats, varvid det sitter ett frimärke samt en stämpel på dessa. De som samlar på frimärken är oftast de som samlar på stämplade märken.

I både fallen finns det undantag och det finns de som bara samlar på obrukade exemplar. Detta är dock mest vanligt hos alla de som samlar på frimärken, då det oftast finns ett högre värde i ostämplade frimärken från äldre dagar. För alla de som samlar enbart för sitt intresse och utan någon som helst anknytning till ekonomisk vinning, har detta absolut inte någon betydelse. Här är det i så fall nästan bättre att både vykort och frimärken har använts och skickats, då detta anses ha en mycket större historia och vara mer levande.

Om du nu ska samla på vykort eller frimärken är helt egalt. Det enda som kommer att ha betydelse är att du är nöjd med ditt val. Här kan du välja vad som helst eller även att samla på bägge alternativen. Det är du som ska känna vad som är rätt och det är ditt eget intresse som ska komma ut i ljuset och få leva ett intressant och inspirerande liv. Kanske väljer du något helt annat att samla på. Inte heller detta kommer att vara något som kan kallas rätt eller fel.